Kdo jsme

Naše společnost  se soustřeďuje  na provádění inženýrských a bytových staveb  ,včetně technické vybavenosti sídlištních celků,  provádění  staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.Společnost realizovala řadu zakázek v oblasti regenerace panelových domů. Poskytuje poradenskou činnost,pomoc při zajištění  zpracování energetického auditu,projektových podkladů,stavebního povolení,technický dozor,financování a zároveň vlastní realizaci stavebních prací a dodávek.

Zahájili jsme také projekty ekologických staveb,podařilo se nám získat ISO pro environmentální aspekty a povolení k likvidaci nebezpečných odpadů v rámci oblasi Praha a Středočeský kraj.

Připojili jsme se jako odborní dodavatelé  k Zelené úsporám a  v minulém roce úspěšně  realizovali   venkovní  zateplení  bytových domů na Praze 6 a Praze 10.

                  Za celé období své existence se naše společnost nedostala do platební neschopnosti a vždy řádně a včas plnila svoje závazky vůči obchodním partnerům.Tato skutečnost spolu s maximální úrovní  všech dodávek je základním principem naší práce.