Naše certifikáty

Certifikace Systému Integrovaného Managementu

Kvalifikaci společnosti můžeme doložit následujícími doklady:

  • živnostenský list
  • výpis z obchodního rejstříku
  • certifikace kvality pro provádění pozemních a inženýrských staveb včetně jejich rekonstrukcí ČSN EN ISO 9001:2009
  • certifikace enviromentálního managementu pro výstavbu a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb ČSN EN ISO 14001:2005
  • certifikace managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro výstavbu a rekonstrukci pozemních a inženýrských staveb ČSN OHSAS 18001:2008
  • registrace odborného dodavatele programu Zelená úsporám