Jak to vidíme

Integrovaná politika společnosti

Našim cílem je naprostá spokojenost zákazníka a dalších zainteresovaných stran. Proto vždy volíme kvalitní řešení, které respektuje požadavky na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tento princip je vždy nadřazen jakýmkoliv jiným kritériím jako základní předpoklad konkurenceschopnosti. Vždyť dlouhodobý vztah a prohlubování důvěry zákazníka a dalších zainteresovaných stran je trvalý proces podstatně ovlivňující zdroj prosperity. Proto chceme vždy poskytovat efektivní pomoc všem zákazníkům, kteří tuto pomoc očekávají nebo potřebují.

Stavíme pohled na firmu SARK s.r.o. jako na dodavatele výhradně kvalitních a komplexních služeb v oblasti provádění pozemních staveb včetně jejich rekonstrukcí – vždy s ohledem na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví našich pracovníků.

Efektivně řešíme rizika finanční, tržní, technická a společenská a zabezpečujeme splnění příslušných zákonných, technických a dalších požadavků ve všech oblastech působnosti společnosti.

Chceme vytvářet vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, které v případě potřeby umožní společně pružně reagovat na aktuální požadavky zákazníka. Působíme na naše dodavatele tak, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí a zajišťovali také svým pracovníkům řádnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Osobní odpovědností každého našeho pracovníka společnosti a vhodnou dělbou práce zajišťujeme nadstandardní profesionální úroveň všech prováděných činností. Vždy samozřejmě s ohledem na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví. Produkujeme kvalitu, chráníme životní prostředí a chráníme zdraví lidí i při vnitřních fázích jednotlivých procesů. Tuto zásadu pak důsledně požadujeme od každého pracovníka a dodavatele, který dílčí část práce předává.

Vhodnou personální politikou chceme vytvořit kolektiv pracovníků spokojených ve své práci, kteří mohou nejen odvádět dobrou práci v požadované kvalitě, ale jsou sami zdrojem nových myšlenek, které vedou k trvalému zlepšování kvality a integrovaného systému managementu.

Abychom dosáhli zlepšení environmentální část integrovaného systému managementu, volíme vhodné postupy (zejména pro subdodavatele), které slouží jako prevence znečištění životního prostředí. Neustále zlepšujeme řízení a výkonnost společnosti i v oblasti bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tím předcházíme vzniku úrazů a poškození zdraví i u pracovníků subdodavatelů.

Chceme vytvořit zázemí pro profesní růst společnosti, a proto používáme systém podpory kompetenčnosti, výcviku a vědomí závažnosti u našich pracovníků. Podporujeme inovační procesy včetně moderních metod řízení, informačních systémů a využití nových technologií.